Flygställen

Några av våra flygställen

Ålleberg: Hang i nv och på andra sidan berget i Ost
Elmia: Hang i Nord-nordväst till Nord-nordost kan vara lite trixigt att starta och landa. Följ anvisningar på informationstavla.
Brunstorp: Hang i Syd-Väst med stupstart. Smålandsskärmflygklubb har en vindmätare på plats. Följ anvisningar på informationstavla.
Kleven: Hang i Nordväst-Väst. Det kan bildas rotorer vid fel vindriktning. Smålands skärmflygklubb har en vindmätare på plats.
Brahehus (Gränna): Hang i Väst-Nordväst med ny och fin start.
Flygkarta över hela Sverige