Kontakt

Styrelse 2020

  • Stefan ”Fille” Jonsson, Ordf, 0705-452380, fille.jonsson62(ö)gmail.com
  • Magnus Flink, kassör, Nässjö, 0706-014315, mflink2001(ö)yahoo.se
  • Mattias Rydefjärd, Vice Ordf, 0707-451052, mattias(ö)skystreet.se
  • Jimmy Berg, ledamot, 0736-854055, jimmy.berg(ö)hotmail.se
  • Fredrik Conrad, ledamot, 0708-950650, fredrikconrad1(ö)hotmail.com
  • Simon Källner, Ledamot,  0702-909167, simon_kallner(ö)hotmail.com
  • Thomas Hultqvist, suppleant, 0724-262500, hultqvist1973(ö)hotmail.com
  • Erik Dreier, Suppleant, 0704-559343, dreier.erik(ö)gmail.com 

OBS! Byt ut (ö) mot @ i alla e-postadresser.

Postadress
Smålands skärmflygklubb
c/o Magnus Flink
Stenörevägen 9
571 95  Nässjö

PlusGiro
497 87 40-1