Kontakt

Styrelse 2018

  • Conny Wassbjer, ordförande, 070-967 30 23, conny.wassbjer(a)gmail.com
  • Magnus Flink, kassör, Nässjö, 070-601 43 15, mflink2001(a)yahoo.se
  • Lennart Andersson, sekreterare, 073-2678039, lander(a)abc.se
  • Åke Rudelöv, V.ordf. och ledamot, 070-555 63 33, ake_r(a)hotmail.se
  • Jimmy Berg, ledamot, 073-6854055, jimmy.berg(a)hotmail.se
  • Fredrik Conrad, ledamot, 0708-950650, fredrikconrad1(a)hotmail.com
  • Samuel Axelsson, suppleant, 070-9762543, samuel_a83(a)hotmail.com
  • Thomas Hultqvist, suppleant, 072-4262500, hultqvist1973@hotmail.com

OBS! Byt ut (a) mot @ i alla e-postadresser.

Styrelsens gemensamma e-post
smalandsskarmflygklubb(a)gmail.com

Postadress
Smålands skärmflygklubb
c/o Magnus Flink
Stenörevägen 9
571 95  Nässjö

PlusGiro
497 87 40-1